miércoles, 15 de enero de 2014

Tratado comercio de armas - Tractat comerç d'armes- Traité commerce des armes .(Castellano)
En esta semana los costarricenses nos enteramos de la ratificación del Convenio sobre el Comercio de Armas, promovido desde el 2006 por el ex presidente Dr. Óscar Arias Sánchez junto a otros Premios Nobel.

El tratado fue aprobado en el 2013 y con el apoyo de más de 50 países, entraría en vigencia el próximo 24 de Diciembre, lo cual constituye un triunfo para la diplomacia costarricense y ante todo una esperanza.

 El tratado serviría para proteger a millones de personas que quedan vulnerables ante lo que hasta ahora ha sido una gestión sin dudas oscura y con un manejo inadecuado en el tráfico, control y comercio de armas a nivel internacional.

Si desean ver la lista de países que han firmado y ratificado el convenio.
http://disarmament.un.org/treaties/t/att
Felicidades Costa Rica

(Català)
Aquesta setmana els costa-riquenyes hem conegut la ratificació del Conveni sobre el Comerç d'Armes, promogut des del 2006 per l'expresident Óscar Arias Sánchez i altres guanyadors del Premi Nobel.

El tractat va ser aprovat el 2013 i amb el suport de més de 50 països, entraria en vigència el proper 24 de desembre, la qual cosa constitueix un triomf per a la diplomàcia costa-riquenya i sobretot una esperança.

El tractat protegirà alguns milions de persones que queden vulnerables davant la que fins ara ha estat una gestió sense dubtes fosca i amb un maneig inadequat en el trànsit, control i comerç d'armes a nivell internacional.

Si voleu veure la llista de països que han signat i ratificat el conveni .
http://disarmament.un.org/treaties/t/att
Felicitats Costa Rica

(Français)
Pendant cette semaine les costariciens connûmes la ratification de la convention sur le commerce des armes, promue par l’ex président, M. Oscar Arias Sanchez et d’autres Prix Nobels.

Le traité fut approuvé en 2013 et avec l’appui de plus de 50 pays, le traité serait mis en place le prochain 24 décembre, ce fait constitue un succès pour la diplomatie costaricienne et surtout une source d’espoir, car le traité protégera quelques millions de personnes qui restent vulnérables vis-à-vis une gestion tout à fait douteuse et inadéquate en tout ce qui concerne le trafic, le control et le commerce des armes au niveau international.

Si vous voulez voir la liste de pays qui ont déjà signé et ratifié la convention
http://disarmament.un.org/treaties/t/att
Félicitations le Costa Rica

FALA