domingo, 19 de octubre de 2014

Día Mundial del Cáncer de MamaDía Mundial del Cáncer de Mama
(Castellano)
Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama, aprovecho la ocasión para hacer un llamado general al autoexamen, no cuesta nada. Les dejo un vídeo simpático de la actriz Taryn Southern: ¡Tóquese para que el cáncer no le toque!

(Català)
Avui és el Dia Mundial del càncer de mama, aprofito l'oportunitat per fer una crida i recordar la importància del autodiagnòstic, no es perd res. Aquí teniu un vídeo molt simpàtic de l'actriu Taryn Southern: Toca't perquè no et toqui!

(Français)
Aujourd'hui c'est le jour international de la lutte contre le cancer du sein, je profite l'occasion pour rappeler l'importance de vous faire l'autoexamen, cela ne coûte rien. Voici une campagne sympathique de l'actrice Taryn Southern: Touchez-vous si vous ne touchez pas!

FALA

miércoles, 15 de octubre de 2014

Energías renovables - Les energies renovables- Les énergies renouvelablesEnergías renovables - Les energies renovables- Les énergies renouvelables
(Catellano)
El ex presidente burkinés Tomás Sankara dijo un día que el pasado no era una enfermedad vergonzosa, (o tal vez sí) aún así sería mejor ver hacia el futuro. Ciertamente la situación energética mundial demanda nuestra atención, los recursos no renovables limitan la estabilidad terrestre y la continuidad de la paz entre las naciones del orbe.

Digamos sí a las energías renovables o alternativas: solar, eólica, geotérmica, en fin todas las energías que nos permitan superar exitosamente la dependencia del petróleo.
Gracias y excelente semana a todas y todos.
(Català)
L'ex-president burkinès Thomas Sankara va dir un dia que el passat no era una malaltia vergonyosa, (o potser sí) tot i així seria millor veure cap al futur. Certament la situació energètica del món demana la nostra atenció, els recursos no renovables limiten l'estabilitat del món i la continuïtat de la pau entre les nacions de l'orbe .
Diguem sí a les energies renovables o alternatives: solar , eòlica , geotèrmica... en fi, totes les energies que ens permetin superar amb èxit la dependència del petroli.

Gràcies i bona setmana a tothom!
(Français) 
L’ex-président Burkinabè Thomas Sankara a dit un jour que le passé n'était pas une maladie honteuse, (ou peut-être oui) mais il serait toujours préférable de soigner l'avenir. En effet, la situation énergétique mondiale exige toute notre attention, les ressources épuisables limitent la stabilité terrestre et la perpétuation de la paix entre les nations du monde.

Soyons pour les énergies dites renouvelables ou alternatives: solaire, éolienne, géothermique bref toutes les énergies qui nous permettent de bien surpasser la dépendance par rapport le pétrole.
Merci et bonne semaine à tous.

FALA